Tavs finanšu partneris jau 30 gadus!

Tavs finanšu partneris jau 30 gadus!

Bigbank AS ir specializētā kredītu banka, kas dibināta 1992. gadā Tartu, Igaunijā. Banka darbojas jau 9 valstīs visā Eiropā - Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā un Bulgārijā, kā arī sniedz pārrobežu pakalpojumus Vācijā, Austrijā un Nīderlandē!
Šogad svinam 30 gadu Dzimšanas dienu! 🎂

Bigbank vērtības

Rūpes
Mēs uzklausām, izprotam, kā arī atbalstām mūsu klientus un cits citu.
Vienkāršība
Mūsu mērķis ir mūsu risinājumu un klientu pieredzes vienkāršība.
Attīstība
Mēs attīstāmies, lai jau rīt sniegtu lielāku vērtību nekā šodien.
Orientācija uz rezultātu
Mēs esam profesionāli un mērķtiecīgi, lai veidotu ilgtspējīgu un uz zināšanām balstītu sniegumu.
Drosme
Esam atvērti izaicinājumiem, uzņemoties iniciatīvu un atbildību un pieņemot gudrus lēmumus.

Mūsu misija

Mūsu misija

Mūsu misija ir vienkāršot finansēšanas pakalpojumus, dodot cilvēkiem iespēju dzīvot labāk!

Mūsu vīzija

Mūsu vīzija

Mūsu vīzija ir būt par visieteiktāko digitālo finansēšanas pakalpojumu sniedzēju valstīs, kurās mēs darbojamies.

Bigbank Latvijā

Bigbank meitas uzņēmums Latvijā AS Baltijas Izaugsmes grupa dibināts 1996. gadā Rīgā. Reorganizācijas procesā 2008. novembrī oficiāli kļuva par Bigbank Latvijas filiāli. Galvenie darbības virzieni Latvijas filiālei ir patēriņa kredīti un termiņnoguldījumi privātpersonām un finansējuma risinājumi juridiskām personām, lai palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību.

Bigbank Latvijā

Bigbank valde

Valde ir galvenā Bigbank korporatīvās vadības struktūras izpildinstitūcija, kas ir atbildīga par bankas organizatorisko un biznesa vadību.

Image of Martin Länts
Martin Länts
Bigbank AS valdes priekšsēdētājs
Image of Mart Veskimägi
Mart Veskimägi
Bigbank AS Valdes loceklis
Image of Argo Kiltsmann
Argo Kiltsmann
Bigbank AS Valdes loceklis
Image of Ken Kanarik
Ken Kanarik
Bigbank AS Valdes loceklis
Image of Ingo Põder
Ingo Põder
Bigbank AS Valdes loceklis

Bigbank padome

Bigbank padome ir koleģiāla uzraudzības struktūra, kas nosaka Bigbank stratēģiju un vispārējos rīcības plānus, kā arī uzrauga valdes darbību.

Parvel Pruunsild
Padomes priekšsēdētājs
Vahur Voll
Padomes loceklis
Andres Koern
Padomes loceklis
Raul Eamets
Padomes loceklis
Juhani Jaeger
Padomes loceklis

Bigbank grupas finanšu rādītāji

Kā specializētai kredītu bankai mums ir tā priekšrocība un resursi, kas ļauj iepazīt mūsu klientus labāk. Tas mums sniedz iespēju būt elastīgākiem un ātrākiem par universālajām bankām, un piedāvāt klientiem personalizētākus risinājumus.

€1151m

Bilances kopsumma

 
2015-2021

9

Valstīs

€907m

Kredītportfelis

 
2015-2021

~123 000

Aktīvu klientu

€898m

Noguldījumi

 
2015-2021

464

Darbinieki

Gada pārskati

Konsolidētos ceturkšņa starpposma un gada pārskatus mēs publicējam ne vēlāk kā otrā mēneša pēdējā darba dienā pēc pārskata perioda beigām.